CORONAVIRUS (update 02/04/2020)

Omwille van de Coronaproblematiek hebben wij onze werkwijze moeten aanpassen om te vermijden dat er onnodige contacten zijn tussen patiënten.

U kan op een beperkt aantal momenten opnieuw zelf een afspraak maken online.

Dit kan enkel voor dringende problemen. Geef bij het plannen van een afspraak steeds de reden op.

Deze afspraken zijn niet toegankelijk voor patiënten die:

  • koorts hebben (> 38°C)
  • hoesten
  • kortademig zijn
  • druk op de borst hebben

Indien u één van deze klachten hebt belt u op 016/23.70.59 of stuurt u een e-mail via de contactpagina op de website.

Wij vragen u om zich te houden aan volgende afspraken:

  • Kinderen mogen slechts vergezeld worden door één ouder
  • Volwassenen komen steeds alleen
  • Indien u merkt dat er een andere patiënt in de wachtzaal zit, wacht u buiten en belt u aan
    

ALGEMEEN

Sinds 1 april is Dr. Thumas Margaux op zwangerschapsverlof.
Haar patiënten zijn welkom bij de collega's.

Sinds 1 april werkt Dr. De Bondt Kasper als nieuwe collega in de praktijk.

 

 

Wachtdienst
Wachtdienst

Gedurende de nacht, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds beroep doen op de huisarts van wacht.

U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 1733.

Eventueel zal u gevraagd worden zich naar de huisartsenwachtpost te begeven. Deze bevindt zich in de Justus Lipsiusstraat 36 te 3000 LEUVEN.

Let wel, de wachtpost is enkel bedoeld voor dringende medische problemen.

 

MAAK JE AFSPRAAK