CORONAVIRUS

Bij koorts (>38°C) EN ademhalingsklachten
EN
Recent contact met corona-besmette patiënt

Gelieve ons niet te telefoneren maar wel een e-mail te sturen met een beknopte beschrijving van uw klachten en uw contactgegevens. 
Wij contacteren u zo spoedig mogelijk. 

 

ALGEMEEN

Vanaf 1 april gaat Dr. Thumas Margaux op zwangerschapsverlof.
Haar patiënten zijn welkom bij de collega's.

Vanaf 1 april verwelkomen we Dr. De Bondt Kasper als nieuwe collega in de praktijk.

 

 

Wachtdienst
Wachtdienst

Gedurende de nacht, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds beroep doen op de huisarts van wacht.

U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 1733.

Eventueel zal u gevraagd worden zich naar de huisartsenwachtpost te begeven. Deze bevindt zich in de Justus Lipsiusstraat 36 te 3000 LEUVEN.

Let wel, de wachtpost is enkel bedoeld voor dringende medische problemen.

 

MAAK JE AFSPRAAK