CORONAVIRUS 

Wij proberen zoveel mogelijk de gewone gang van de praktijk te hervatten, maar zijn genoodzaakt om enkele wijzigingen door te voeren.

Wij danken jullie voor het begrip voor deze maatregelen die bedoeld zijn om de consultatie zo veilig mogelijk te laten verlopen voor iedereen.

Enkele praktische afspraken voor de consultaties

    • Kom stipt op tijd (ook niet te vroeg)
    • U kan pas plaats nemen in de wachtkamer vanaf het tijdstip van afspraak
    • Kom alleen indien mogelijk, zo nodig met maximum 1 begeleider
    • Er wordt aanbevolen om een mondmasker te dragen (neus en mond te bedekken)
    • Wij zullen genoodzaakt zijn om de agenda zeer strikt te respecteren. Probeer je klacht/vraag duidelijk te formuleren, zodat we meteen aan de slag kunnen gaan.

Corona testen

Bij ziekte of doorgemaakte ziekte kan er getest worden op Covid-19. 

 

 

 

Wachtdienst
Wachtdienst

Gedurende de nacht, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds beroep doen op de huisarts van wacht.

U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 1733.

Eventueel zal u gevraagd worden zich naar de huisartsenwachtpost te begeven. Deze bevindt zich in de Justus Lipsiusstraat 36 te 3000 LEUVEN.

Let wel, de wachtpost is enkel bedoeld voor dringende medische problemen.

 

MAAK JE AFSPRAAK