CORONAVIRUS (update 22/05/2020)

Wij zijn zeer blij jullie opnieuw te kunnen verwelkomen in onze praktijk.

Wij proberen zoveel mogelijk de gewone gang van de praktijk te hervatten, maar zijn genoodzaakt om enkele wijzigingen door te voeren.

Wij danken jullie voor het begrip voor deze maatregelen die bedoeld zijn om de consultatie zo veilig mogelijk te laten verlopen voor iedereen.

Enkele praktische afspraken voor de consultaties

  • Kom stipt op tijd (ook niet te vroeg)
  • Kom alleen indien mogelijk, zo nodig met maximum 1 begeleider
  • Er wordt aanbevolen om een mondmasker te dragen (neus en mond te bedekken)
  • Wij zullen genoodzaakt zijn om de agenda zeer strikt te respecteren. Probeer je klacht/vraag duidelijk te formuleren, zodat we meteen aan de slag kunnen gaan.

  • Bij koorts en hoesten gelieve ons te contacteren en geen online afspraak te maken (bij voorkeur via mail of telefonisch tussen 09 en 10 uur
   en tussen 13 uur en 14 uur

Corona testen

Het mogelijk om in onze praktijk getest te worden op antistoffen tegen Covid-19.

Er is nog geen duidelijkheid of dit implicaties kan hebben op uw dagelijks leven.

De terugbetaling/prijs van deze test is nog niet gekend.

 

 

Wachtdienst
Wachtdienst

Gedurende de nacht, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds beroep doen op de huisarts van wacht.

U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 1733.

Eventueel zal u gevraagd worden zich naar de huisartsenwachtpost te begeven. Deze bevindt zich in de Justus Lipsiusstraat 36 te 3000 LEUVEN.

Let wel, de wachtpost is enkel bedoeld voor dringende medische problemen.

 

MAAK JE AFSPRAAK