CORONAVIRUS

Wij hebben onze online agenda tijdelijk geblokkeerd.

Dit om te vermijden dat er contact is tussen risicopatiënten en mogelijks geïnfecteerde patiënten.

U kan ons een mail sturen of telefonisch contact opnemen met de praktijk voor een afspraak.

Voor niet dringende en minder belangrijke problemen vragen wij u om enkele weken geduld te hebben.

Voor familieleden van zieke personen kunnen enkel attesten voor "sociaal verlof" worden afgeleverd.

 

ALGEMEEN

Vanaf 1 april gaat Dr. Thumas Margaux op zwangerschapsverlof.
Haar patiënten zijn welkom bij de collega's.

Vanaf 1 april verwelkomen we Dr. De Bondt Kasper als nieuwe collega in de praktijk.

 

 

Wachtdienst
Wachtdienst

Gedurende de nacht, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds beroep doen op de huisarts van wacht.

U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 1733.

Eventueel zal u gevraagd worden zich naar de huisartsenwachtpost te begeven. Deze bevindt zich in de Justus Lipsiusstraat 36 te 3000 LEUVEN.

Let wel, de wachtpost is enkel bedoeld voor dringende medische problemen.

 

MAAK JE AFSPRAAK