PRAKTIJK 194

Dr. Deben, dr. Thumas, dr. Ghyselen, dr. Yu en dr. De Bondt

HUISARTSEN

PCR-test voor buitenlandse reizen

U kan in onze praktijk terecht voor een PCR-test voor een buitenlandse reis. 

Indien je recht hebt op een gratis test dien je hiervoor een code te genereren die je dan meebrengt op raadpleging. 

Dit kan via www.mijngezondheid.be

 

Stel zorg niet uit.

Wij nemen alle beschermende maatregelen in het kader van de covid-19 pandemie.
Gelieve wel rekening te houden met volgende maatregelen die bedoeld zijn om de consultatie zo veilig mogelijk te laten verlopen voor iedereen.

Enkele praktische afspraken voor de consultaties:

    • Kom stipt op tijd (ook niet te vroeg)
    • U kan pas plaats nemen in de wachtkamer vanaf het tijdstip van afspraak
    • Kom alleen indien mogelijk, zo nodig met maximum 1 begeleider
    • Draag een mondmasker (neus en mond te bedekken)
    • Wij zullen genoodzaakt zijn om de agenda zeer strikt te respecteren. Probeer je klacht/vraag duidelijk te formuleren, zodat we meteen aan de slag kunnen gaan.

 

 

 

 

Wachtdienst
Wachtdienst

Gedurende de nacht, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds beroep doen op de huisarts van wacht.

U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 1733.

Eventueel zal u gevraagd worden zich naar de huisartsenwachtpost te begeven. Deze bevindt zich in de Justus Lipsiusstraat 36 te 3000 LEUVEN.

Let wel, de wachtpost is enkel bedoeld voor dringende medische problemen.

 

MAAK JE AFSPRAAK