PRAKTIJK 194

Dr. Deben, dr. Ghyselen, dr. Yu, dr. De Bondt en dr. Garner

HUISARTSEN

Afwezigheid dr. Ghyselen

Dr. Ghyselen is momenteel afwezig door gezondheidsredenen. 

U wordt verder geholpen door de collega's. 

Dank voor uw begrip. 

 

Tijdelijke patiëntenstop

Wegens drukte zien we momenteel uitsluitend reeds ingeschreven patiënten.

Nieuwe inschrijvingen zijn tijdelijk niet mogelijk.

Dank voor uw begrip.

 

Due to busy schedules, we are currently only able to see registered patients.

New registrations are temporarily not possible.

Thank you for your understanding.

 

En raison d'une période chargée, nous recevons actuellement uniquement les patients inscrits.

Les nouvelles inscriptions ne sont temporairement pas possibles.

Merci de votre compréhension.

 

Gelieve uw gemaakte afspraak te respecteren.

Als dit niet lukt, vragen we u vriendelijk om tijdig te annuleren.

 

Thank you for keeping your appointment and prompt cancellation if needed.

 

Merci de respecter votre rendez-vous. En cas d'empêchement, nous vous prions de l'annuler dans les meilleurs délais.

 

Parkeren in Leuven...

Sinds kort is ook in de buurt van de praktijk het parkeren betalend. 

Er is één  "shop-and-goplaats" ter hoogte van het nummer 198. Je mag hier maximaal 30 minuten gratis parkeren, en dit van 9.00 uur tot 21.00 uur. Vanaf 21.00 uur mag je onbeperkt parkeren tot 9.00 uur de volgende ochtend. Je moet hiervoor je parkeerschijf gebruiken. 

Op andere plaatsen kan je een parkeersessie starten door het verzenden van een SMS naar het nummer 4411.

Als tekst geeft je LEU1 in, gevolgd door je nummerplaat, bijvoorbeeld LEU1 1ABC234. 

 

Vlotte consultatie.

 Wij vragen u rekening te houden met volgende maatregelen die bedoeld zijn om de consultatie zo vlot mogelijk te laten verlopen voor iedereen.

  • Kom stipt op tijd (ook niet te vroeg)
  • Kom alleen indien mogelijk, zo nodig met maximum 1 begeleider
  • Wij zullen genoodzaakt zijn om de agenda zeer strikt te respecteren. Probeer je klacht/vraag duidelijk te formuleren, zodat we meteen aan de slag kunnen gaan.
  • Draag een mondmasker indien je hoest of niest of indien je een zwakke gezondheid hebt (om jezelf te beschermen)

Wat als er online geen afspraak beschikbaar is?

Stel jezelf dan de vraag of je probleem dermate dringend is dat het niet kan wachten tot de volgende vrije afspraak.
Besef dat het vragen van een voorschrift niet dringend is. Plan je afspraak voor medicatievoorschriften tijdig in. Medicatie kan niet telefonisch aangevraagd worden. Het voorschrijven vraagt tijd en informatie waarvoor je op consultatie dient te komen. Vraag tijdens je consultatie daarom voldoende medicatie om toe te komen tot de volgende controle. 

Voor een dringend medisch probleem dat niet kan wachten tot de volgende vrije afspraak kan je ons telefonisch contacteren. Dit kan enkel voor patiënten die op regelmatige basis in onze praktijk gevolgd worden (GMD). 

 

 

 

Wachtdienst
Wachtdienst

Gedurende de nacht, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds beroep doen op de huisarts van wacht.

U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 1733.

Let wel, de wachtpost is enkel bedoeld voor dringende medische problemen.

 

MAAK JE AFSPRAAK